Giải bài tập 2 trang 173 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 173 - sgk toán lớp 4

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh dài 3cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông đó?

Bài làm:

Các bước vẽ hình vuông có cạnh dài 3cm:

  • Vẽ đoạn thẳng DC = 3cm.
  • Đặt 1 cạnh góc vuông của eke trùng với cạnh DC, góc vuông trùng với điểm D, C.
  • Vẽ đường thẳng vuông góc DC tại C và đường thẳng vuông góc với DC tại D.
  • Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm; CB = 3cm.
  • Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh bằng 3cm

Ta được hình như sau:

Chu vi hình vuông ABCD là: 3 x 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD: 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số:

Chu vi 12cm

Diện tích 9cm2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021