Giải bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 91 93 SGK

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập về lý thuyết cũng như các dạng bài tập của phép chia. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 91 sgk toán lớp 4

Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?

A. 93 574

B. 29 687

C. 17 932

D. 80 296

b) Phép cộng: 24 675 + 45 327 có kết quả là:

A. 699 912

B. 69 902

C. 70 002

D. 60 002

c) Phép trừ: 8634 : 3059 = ?

A. 5625

B. 5685

C. 5675

D. 5575

d) Thương của phép chia 67 200 : 80 có mấy chữ số:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

e) Trong các hình chữ nhật sau, hình nào có diện tích lớn hơn 30cm2

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 91 SG

A. Hình M

B. Hình N

C. Hình P

D. Hfnh Q

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 91 sgk toán lớp 4

Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa của từng ngày trong 1 tuần lễ (có mưa nhiều) ở một huyện vùng biển:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 91 SGK

a) Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

b) Ngày thứ 6 có mưa trong mấy giờ?

c) Ngày không có mưa trong tuần lễ là thứ mấy?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 93 sgk toán lớp 4

Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, nam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021