Giải bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 137

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập trang 137 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính rồi rút gọn

a) b) $\frac{3}{8} : \frac{9}{4}$

c) d) $\frac{5}{8} : \frac{15}{8}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu):

Mẫu:

Ta có thể viết gọn như sau:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 137 sgk toán lớp 4

Cho các phân số: ; $\frac{1}{3}$ ; $\frac{1}{4}$ ; $\frac{1}{6}$ . Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần $\frac{1}{12}$ ?

Mẫu: : $\frac{1}{12}$ = x $\frac{12}{1}$ = $\frac{12}{2}$ = 6

Vậy : gấp 6 lần $\frac{1}{12}$

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021