Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính rồi rút gọn

a) b) $\frac{3}{8} : \frac{9}{4}$

c) d) $\frac{5}{8} : \frac{15}{8}$

Bài làm:

a)

Hay

b)

(cả tử và mẫu đều rút gọn cho 3 và 4)

Hay

c)

( cả tử và mẫu đều rút gọn cho 4 và 7)

d)

( cả tử và mẫu đều rút gọn cho 5 và 8)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021