Giải câu 3 bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 91 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 93 sgk toán lớp 4

Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, nam?

Bài làm:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 91 SGK

Cách 1:

Số học sinh nam là:

(672 – 92) : 2 = 290 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

290 + 92 = 382 (học sinh)

Đáp số: 290 học sinh nam và 382 học sinh nữ

Cách 2:

Số học sinh nữ là:

(672 + 92) : 2 = 382 (học sinh)

Số học sinh nam là:

382 – 92 = 290 (học sinh)

Đáp số: 290 học sinh nam và 382 học sinh nữ

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021