Giải toán 4 bài: Ôn tập về tìm số trung bình cộng Trang 175 SGK

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về tìm số trung bình cộng trang 175 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 137 ; 248 và 395. b) 348; 219; 560 và 725.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người, Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 175 - sgk toán lớp 4:

Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Trung bình cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021