Giải bài tập 1 ôn tập về số trung bình cộng trang 175 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 137 ; 248 và 395. b) 348; 219; 560 và 725.

Bài làm:

Bài 1:

a) (137 + 248 + 395 ) : 3

= 780 : 3 = 260

b) (348 + 219 + 560 + 725) : 4

= 1852: 4 = 463

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021