Giải câu 3 bài : Phân số bằng nhau sgk Toán lớp 4 trang 111

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 112 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Phân số bằng nhau

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta có :

Tương tự với câu b, ta có kết quả sau:

Giải bài : Phân số bằng nhau

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021