Giải bài tập 5 Luyện tập chung (Tiếp) trang 177 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 177 - sgk toán lớp 4

Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp:

a) b)

Bài làm:

Bài 5:

Ta nhận thấy b khác 0, vì nếu b = 0 thì 0 trừ 0 bằng 0 (khác 7)

Ta có: 10 - b = 7 vậy b = 3, nhớ 1 sang a.

Lấy b trừ a + 1 bằng 0 nên a + 1 = 3 hay a = 2

Ta có kết quả như sau:

b)

Vì 0 cộng b bằng 8 nên b = 8

Lại thấy 8 cộng a được kết quả là số có chữ số tận cùng là 4 nên a = 6.

Ta có kết quả như sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021