Giải câu 2 Bài Hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 51 - SGK Toán 4:

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Giải câu 2 Bài Hai đường thẳng song song

Bài làm:

  • BE song song với cạnh AG
  • BE song song với cạnh CD

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021