Giải câu 5 bài Luyện tập chung (tiếp) sgk Toán 4 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 138 sgk toán lớp 4

Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kilogam đường?

Bài làm:

Số đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:

50 - 10 = 40 (kg)

Buổi chiều bán số đường còn lại là 40kg. Nên số đường buổi chiều bán là của số 40.

Số kilogam đường bán buổi chiều là:

40 x = \(\frac{40 \times 3}{8} = \frac{5 \times 8 \times 3}{8} = 5 \times 3 = 15\) (kg)

Số đường bán cả ngày = sáng + chiều.

Sáng bán 10kg đường, chiều bán được 15kg đường.

Cả ngày bán được số kilogam đường là:

10 + 15 = 25 (kg)

Đáp số: 25kg đường.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021