Giải câu 1 bài : Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 88 sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính :

a) 62321 : 307

b) 81350 : 187

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép chia từ trái sang phải như phần lí thuyết đã học.

Ta được kết quả như sau:

Giải bài : Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo)

a) 62321 : 307 = 203

b) 81350 : 187 = 435 (dư 5)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021