Giải câu 3 bài Luyện tập (tiếp) sgk Toán 4 trang 129

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 129 sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng \(\frac{3}{10}\)m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Bài làm:

Nửa chu vi của hình chữ nhật = chiều dài + chiều rộng.

Hình chữ nhật có chiều dài m , chiều rộng \(\frac{3}{10}\)m áp dụng công thức bên trên.

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

+ \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{2 \times 10}{3 \times 10}\) + \(\frac{3 \times 3}{10 \times 3}\) = \(\frac{20}{30}+\frac{9}{30}= \frac{29}{30}\) (m)

Đáp số: m

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021