Giải câu 1 Bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 47 - SGK Toán 4:

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài làm:

Tuổi con là: (58 - 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi bố là: 58 - 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: Bố 48 tuổi, con 10 tuổi.

Chú ý: Trước khi làm bài tập, các con nên xem lại cách giải dạng bài tập này nhé!

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021