Giải bài tập 2 trang 155 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 155 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ1 : 10001 : 3001 : 10 0001 : 500
Độ dài thu nhỏ1cm1dm1mm1m
Độ dài thật....cm...dm...mm...m

Bài làm:

Tỉ lệ bản đồ1 : 10001 : 3001 : 10 0001 : 500
Độ dài thu nhỏ1cm1dm1mm1m
Độ dài thật1000cm300dm10 000mm500m

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021