Giải bài tập 4 trang 151 luyện tập sgk toán 4

  • 2 Đánh giá

Bài 4: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Nêu bài toán rồi giải toán theo sơ đồ sau:

Bài làm:

Nêu bài toán:

Hiệu của hai số là 72. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó?

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có hiệu các phần bằng nhau là:

9 - 5 = 4 (phần)

Số bé là: 72 : 4 x 5 = 80

Số lớn là: 80 + 72 = 152

Đáp số: Số bé 80

Số lớn 152

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021