Giải câu 3 Bài Luyện tập Phép cộng và phép trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 41 - SGK Toán 4:

Tìm x:

a) x + 262 = 4 848; b) x - 707 = 3 535.

Bài làm:

a) x + 262 = 4 848 b) x - 707 = 3 535

x = 4 848 - 262 x = 3 535 + 707

x = 4 586 x = 4 242

Đáp số x = 4 586. Đáp số: x = 4 242.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021