Giải bài Vẽ hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Vẽ hai đường thẳng song song. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Giả sử, ta cần vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.

Để vẽ đường thẳng CD ta làm như sau:

  • B1: Vẽ đường thẳng MN qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.
  • B2: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN. CD chính là đường thẳng cần vẽ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 53 - SGK Toán 4:

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 53 - SGK Toán 4:

Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC, qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

Giải câu 2 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 54 - SGK Toán 4:

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có góc vuông hay không?

Giải câu 3 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021