Giải câu 2 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 104 105 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 104 sgk toán lớp 4

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112(cm2)

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa theo mẫu ta tính được diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao:

Kết quả như sau:

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112(cm2)

14 x 13 = 182(dm2)

23 x 1 = 368(m2)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021