Giải bài tập 1 trang 172 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 172 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 =....

1= ....$m^{2}$

1 = ...

1 = ....$cm^{2}$

Bài làm:

Bài 1:

1= 100

1= 1000000$m^{2}$

1= 10000

1 = 100

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021