Giải bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 134

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập trang 134 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 134 sgk toán lớp 4

a) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Nhận xét: x $\frac{4}{5}$ = ….. ; $\frac{4}{5}$ x = ….

Vậy : x $\frac{4}{5}$ … $\frac{4}{5}$ x

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.

Nhận xét: ( x $\frac{2}{5}$) x $\frac{3}{4}$ = … ; x ($\frac{2}{5}$ x $\frac{3}{4}$ ) = …

Vậy: ( x $\frac{2}{5}$) x $\frac{3}{4}$ … x ($\frac{2}{5}$ x $\frac{3}{4}$ )

Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của phân số thứ hai và phân sô thứ 3.

Nhận xét: ( + $\frac{2}{5}$) x $\frac{3}{4}$ = ….; x $\frac{3}{4}$ + x $\frac{3}{4}$ = …

Vậy : ( + $\frac{2}{5}$) x $\frac{3}{4}$ …. \frac{1}{5}$ x $\frac{3}{4}$ + x $\frac{3}{4}$

b) Tính bằng hai cách:

x $\frac{3}{11}$ x22$

( + $\frac{1}{3}$) x $\frac{2}{5}$

x $\frac{17}{21}$ + $\frac{17}{21}$ x $\frac{2}{5}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 134 sgk toán lớp 4

Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng $\frac{2}{3}$m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 134 sgk toán lớp 4

May một chiếc túi hết m vải. Hỏi may 3 chiếc túi như thế hết mấy mét vải ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021