Giải câu 4 Bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 47 - SGK Toán 4:

Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Bài làm:

Số bé là: (8 – 8) : 2 = 0

Số lớn là: 0 + 8 = 8

Đáp số: 8 và 0

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021