Giải bài Luyện tập Triệu và lớp triệu

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 16 - SGK toán 4:

Viết theo mẫu:

Giải bài Luyện tập - Triệu và lớp triệu

Bài làm:

Đọc sốViết sốLớp triệuLớp nghìnLớp đơn vị

Hàng

trăm

triệu

Hàng

chục

triệu

Hàng

triệu

Hàng

trăm

nghìn

Hàng

chục

nghìn

Hàng

nghì

Hàng

trăm

Hàng

chục

Hàng

đơn

vị

Ba trăm mười lăm triệu

bảy trăm nghìn

tám trăm linh sáu

315 700 806315700806

Tám trăm năm mươi triệu

ba trăm linh bốn nghìn

chín trăm

850 304 900850304900

Bốn trăm linh ba triệu

hai trăm mười nghìn

bảy trăm mười lăm

403 210 715403210715
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021