Giải câu 2 Bài Luyện tập Các số có sáu chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 - sgk toán 4:

a) Đọc các số sau: 2 453; 65 243; 762 543; 53 620.

b) Cho biết chữ số 5 ở mỗi số trên thuộc hàng nào.

Bài làm:

a)

2 453: hai nghìn bốn trăm năm mươi ba;

65 243: sáu mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi ba;

762 543: bảy trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi ba;

53 620: năm mươi ba nghìn sáu trăm hai mươi.

b)

2 453: Chữ số 5 ở hàng chục;

65 243: chữ số 5 ở hàng nghìn;

762 543: chữ số 5 ở hàng trăm;

53 620: chữ số 5 ở hàng chục nghìn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021