Giải bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Trong bài này, các con sẽ học cách so sánh các số tự nhiên và sắp xếp chúng theo thứ tự. KhoaHoc hi vọng các con học chăm hơn nhé

A. Lý thuyết

1. So sánh hai số tự nhiên

Nếu hai số tự nhiên có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái qua phải.

Nếu hai số tự nhiên có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên, nghĩa là xác định được số này lớn hơn, bé hơn hoặc bằng số kia.

Trong dãy số tự nhiên, số đứng trước luôn nhỏ hơn số đứng sau, số đứng sau luôn lớn hơn số đứng trước.

Trên tia số: Số ở gần gốc 0 hơn là số bé hơn.

Số 0 là số tự nhiên bé nhất.

2. Xếp thứ tự các số tự nhiên

Sau khi so sánh các số tự nhiên, các con có thể xếp thứ tự các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 22 - SGK Toán 4:

Giải câu 1 Bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

1234.....999 35 784.......35 790

8754.......87 540 92 501........92 410

39 680.....39000 + 680 17 600.......17000 + 600

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 22 - SGK Toán 4:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8 316; 8 136; 8 361.

b) 5 724; 5 742; 5 740.

c) 64 831; 64 813; 63 841.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 22 - SGK Toán 4:

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1 942; 1 978; 1 952; 1 984.

b) 1 890; 1 945; 1 969; 1 954.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021