Giải bài tập 1 trang 174 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 174 - sgk toán lớp 4

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

a) Đoạn thẳng song song với AB.

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC.

Bài làm:

Bài 1:

Quan sát vào hình vẽ ta thấy:

a) ĐOạn thẳng song song với AB là đoạn thẳng DE

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC là đoạn thẳng CD

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021