Giải câu 3 bài Phép nhân phân số sgk Toán 4 trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 133 sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng $\frac{3}{5}$ m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm:

Hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng $\frac{3}{5}$ m.

Áp dụng công thức: Shcn = chiều dài x chiều rộng.

Diện tích hình chữ nhật đó là:

x $\frac{3}{5}$ = $\frac{6 \times 3}{7 \times 5}$ = $\frac{18}{35}$ (m2)

Đáp số : m2.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021