Giải câu 3 Bài Luyện tập Biểu đồ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 34 - SGK Toán 4:

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

Giải câu 3 Bài Luyện tập - Biểu đồ

Bài làm:

Dựa vào số liệu, các con vẽ tiếp biểu đồ nhé:

Giải câu 3 Bài Luyện tập - Biểu đồ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021