Giải bài tập 1 trang 159 bài thực hành (tiếp) sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 159 - sgk toán lớp 4

Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng hiển thị chiều dài bản đồ trên bản đồ tỉ lệ 1: 50

Bài làm:

Ta đổi 3m = 300cm

Tiếp đó, tính độ dài thu nhỏ của lớp học là: 300 : 50 = 6 (cm)

Cuối cùng, ta chỉ cần vẽ đoạn thẳng hiển thị có chiều dài 6cm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021