Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 53 - SGK Toán 4:

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

Bài làm:

Các con thực hiện các bước vẽ như trong phần lí thuyết.

Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021