Giải bài tập 2 ôn tập về số tự nhiên (tiếp) trang 161 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 7426; 999; 7642; 7624.

b) 3158; 3518; 1853; 3190.

Bài làm:

a) 7426; 999; 7642; 7624.

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 999; 7426; 7624; 7642

b) 3158; 3518; 1853; 3190.

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 1853; 3158; 3190; 3518.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021