Giải câu 4 bài Phép chia phân số sgk Toán 4 trang 136

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 136 sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có diện tích m2 , chiều rộng m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Bài làm:

Ta có: Shcn = chiều dài x chiều rộng

Nên chiều dài = Shcn : chiều rộng

Hình chữ nhật có diện tích m2 , chiều rộng m. Áp dụng công thức ta có:

Chiều dài của hình chữ nhật đó bằng:

: \(\frac{3}{4}\) = x \(\frac{4}{3}\) = \(\frac{2 \times 4}{3 \times 3}\) = \(\frac{8}{9}\) (m)

Đáp số: = m

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021