Giải bài tập 2 trang 153 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng độ dài đáy

Bài làm:

Bài giải:

Chiều cao hình bình hành bằng:

18 x = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

18 x 10 = 180 ()

Đáp số: 180

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021