Giải Bài: Luyện tập trang 74

  • 1 Đánh giá

Trong bài Luyện tập, KhoaHoc giúp các con ôn tập kiến thức và hướng dẫn giải các dạng bài tập về phép nhân với số có hai chữ số, phép nhân với số có ba chữ số. Chúc các con học tập tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Tính

a) 345 x 200; b) 237 x 24; c) 403 x 346

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 95 + 11 x 206; b) 95 x 11 + 206; c) 95 x 11 x 206

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 142 x 12 + 42 x 18;

b) 49 x 365 - 39 x 365;

c) 4 x 18 x 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức:

S = a x b (a,b cùng một đơn vị)

a) Tính S, biết: a = 12 cm, b = 5cm

a = 15m, b = 10m

b) Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021