Giải bài : Rút gọn phân số sgk Toán 4 trang 112

  • 1 Đánh giá

Bài trước chúng ta đã học về các phân số bằng nhau, một phân số có thể có nhiều phân số khác bằng chính nó. Vậy phân số tối giản là gì ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Phân số rút gọn

Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho

2. Cách rút gọn phân số

  • Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn một.
  • Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 114 sgk toán lớp 4

Rút gọn các phân số:

a) ; \(\frac{12}{8}\); \(\frac{15}{25}\);\(\frac{11}{22}\) ; \(\frac{36}{10}\) ; \(\frac{75}{36}\)

b) ; \(\frac{12}{36}\); \(\frac{9}{72}\); \(\frac{75}{300}\); \(\frac{15}{35}\); \(\frac{4}{100}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 114 sgk toán lớp 4

Trong các phân số:

a) Phân số nào tối giản ? Vì sao?

b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 114 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống :

Giải bài : Rút gọn phân số

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021