Giải câu 3 bài : Rút gọn phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 114 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống :

Giải bài : Rút gọn phân số

Bài làm:

Ta có :

Vậy ta điền số vào các ô trống như sau:

Giải bài : Rút gọn phân số

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021