Giải câu 3 Bài Giây, thế kỉ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 25 - SGK Toán 4:

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào?Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

Bài làm:

a) Lí Thái Tổ dời đô về Thăng Long vào thế kỉ 11.

Tính đến nay (năm 2017) đã được: 2 017 - 1 010 = 1 007 năm.

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào thế kỉ thứ 10.

Tính đến nay (năm 2017) đã được: 2 017 - 938 = 1 079 năm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021