Giải toán 4 bài: Ôn tập về hình học Trang 173 SGK

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về hình học trang 173 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 173 - sgk toán lớp 4

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

a) Các cạnh song song với nhau ;

b) Các cạnh vuông góc với nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 173 - sgk toán lớp 4

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh dài 3cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 173 - sgk toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Hình 1 Hình 2

a) Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2.

b) Diện tích hình1bằng diện tích hình 2.

c) Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1.

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 173 - sgk toán lớp 4

Để lát một phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần mạch vữa không đáng kể ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021