Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán lớp 4 trang 110

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 110 sgk toán lớp 4

Đọc các số đo đạc : kg; \(\frac{5}{8}\) m ;\(\frac{19}{12}\) giờ; \(\frac{6}{100}\)m

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đọc phần phần số trước rồi đọc các đơn vị đo tương ứng sau:

Ví dụ mẫu: kg: phần phân số là , phần đơn vị là ki - lô - gam.

Đọc là : một phần hai ki - lô - gam

Tương tự ta có kết quả sau:

m đọc là : năm phần tám mét

giờ đọc là : mười chín phần mười hai giờ

m đọc là: sáu phấn trăm mét

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021