Giải bài tập 2 trang 159 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 159 - sgk toán lớp 4

Em bước đi 10 bước dọc thẳng theo sân trường từ A đến B:

Em ước lượng xem đoạn thẳng AB dài mấy mét?

Em hãy kiểm tra bằng cách dùng thước dây để đo độ dài đoạn thẳng AB

Bài làm:

Hướng dẫn cách thức hiện:

Bước 10 bước dọc theo sân trường cho thật thẳng, sau đó ước lượng xem đoạn thẳng từ A đến B dài bao nhiêu mét và kiểm tra lại bằng thước dây.

Ví dụ:

Mỗi bước chấn của em rộng khoảng 40cm. Vậy em bước 10 bước chân như vậy thì đoạn thẳng AB sẽ có khoảng cách là: 10 x 40 = 400 (cm)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021