Giải câu 4 Bài Luyện tập So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 22 - SGK Toán 4:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x < 5; b) 2 < x< 5

Chú ý: có thể giải như sau, chẳng hạn:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0;1;2;3;4. Vậy x là 0,1,2,3,4

Bài làm:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0;1;2;3;4.

Vậy x cần tìm là: 0,1,2,3,4.

b) Các số tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5 là: 3; 4;

Vậy x cần tìm là: 3; 4.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021