Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 153 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài luyện tập chung trang 153 sgk toán 4. Bài này sẽ giúp các em củng cố và nắm vững những kiến thức lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của dạng toán đã được học trước đó. Với cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng chắc chắn sẽ giúp các em giải toán nhanh chóng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Tính:

a)

b)

c)

d)

e)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng độ dài đáy

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô - tô và búp bê, số búp bê bằng số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố là 35 tuổi và bằng tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Khoanh vào chữ đặt trước hình thích hợp:

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình H bằng phân số đã tô màu của hình:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021