Giải bài tập 1 trang 153 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Tính:

a)

b)

c)

d)

e)

Bài làm:

a)

b)

c)

d)

e)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021