Giải toán 4 bài: Ôn tập về số tự nhiên trang 160 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài ôn tập về số tự nhiên trang 160 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 160 - sgk toán lớp 4

Vẽ theo mẫu:

Đọc sốViết sốSố gồm có
Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám24 3082 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 đơn vị
Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư
1 237 005
8 triệu, 4 nghìn, 9 chục

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 160 - sgk toán lớp 4

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):

1763; 5794; 20292; 190 909

Mẫu:

17653 = 1000 + 700 + 60 + 3

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 160 - sgk toán lớp 4

a) Đọc các số sau và nêu rõ 5 chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào:

67 358 ; 851 904; 3 205 700; 195 080 126.

b) Nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau:

103; 1379; 8932; 13 064; 3 265 910.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 160 - sgk toán lớp 4

a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị ?

b) Số tự nhiên bé nhất là số nào ?

c) Có số tự nhiên lớn nhất không ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

67 ; ... ; 69. 798; 799; ... ...; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

8; 10; .... 98; ... ;102. ... ;1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; ... 199 ; ... ; 203. ... ; 999; 1001

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021