Giải bài tập 2 trang 160 sgk toán 4

  • 2 Đánh giá

Bài 2: Trang 160 - sgk toán lớp 4

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):

1763; 5794; 20292; 190 909

Mẫu:

17653 = 1000 + 700 + 60 + 3

Bài làm:

  • 1763 = 1000 + 700 + 60 + 3
  • 5794 = 5000 + 700 + 90 + 4
  • 20292 = 20000 + 200 + 90 + 2
  • 190909 = 100000 + 90000 + 900 + 9

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021