Giải toán 4 bài: Luyện tập chung Trang 179,180 SGK

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Luyện tập chung SGK TOÁN 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 179 - sgk toán lớp 4

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:

A.3

B. 300

C. 3000

D. 30 000

b) Trong phép nhân

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7208

B. 7038

C. 6928

D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ?

A.

B.

C.

D.

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của là:

A. 1 B. 4 C. 9 D. 36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg ?

A. 80 B. 50 C. 40 D. 20

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 180 - sgk toán lớp 4: Tính

a) ;

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 180 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay....m.....cm

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm....thuộc thế kỉ.........

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 180 - sgk toán lớp 4

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021