Giải câu 4 bài Ôn tập số đến 100 000

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 4 - SGK toán 4

Tính chu vi các hình sau:

Giải câu 4 bài Ôn tập số đến 100 000

Bài làm:

Một số lưu ý:

Trong 3 hình trên:

  • Hình đầu tiên là hình tứ giác bình thường. CHu vi bẳng tổng độ dài 4 cạnh
  • Hình thứ 2 là hình chữ nhật. Chu vi = (dài + rộng) x 2
  • Hình thứ 3 là hình vuông. Chu vi = độ dài 1 cạnh x 4

Vậy ta có:

Chu vi hình 1 = AB + BC + CD + DA = 6cm + 4cm +3cm + 4cm = 17(cm)

Chu vi của hình 2 = (MQ + QP) x 2 = (4 + 8) x 2 = 24(cm)

Chu vi của hình 3 = GK x 4= 5 x 4 = 20(cm)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021