Giải toán 4 bài: Luyện tập chung Trang 177 SGK

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Luyện tập chung SGK TOÁN 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 177 - sgk toán lớp 4

a) Đọc các số:

975 368 ;

6 020 975 ;

94 351 708 ;

80 060 090

b) Trong mỗi số trên, chữ số 9 ở hàng nào và có giá trị là bao nhiêu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a)

24 579 + 438 67

82604 - 35246

b)

235 x 325

101598 : 287

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 177 - sgk toán lớp 4

....\(\frac{7}{9}\)

.....\(\frac{5}{6}\)

....\(\frac{16}{24}\)

... \(\frac{19}{34}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 177 - sgk toán lớp 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m,chiều rộng bằng chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 177 - sgk toán lớp 4

Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp:

a) b)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021