Giải câu 4 bài : Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 118 sgk toán lớp 4

Nhóm nào dưới đây có số ngôi sao đã tô màu?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 118

Bài làm:

a) Có 3 ngôi sao, 1 ngôi sao đã tô màu nên có số ngôi sao đã tô màu.

b) Có 3 ngôi sao, 2 ngôi sao đã tô màu nên có số ngôi sao đã tô màu.

c) Có 5 ngôi sao, 2 ngôi sao đã tô màu nên có số ngôi sao đã tô màu.

d) Có 5 ngôi sao, 3 ngôi sao đã tô màu nên có số ngôi sao đã tô màu.

Vậy nhóm b số ngôi sao đã tô màu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021