Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán lớp 4 trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 114 sgk toán lớp 4

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng ?

Bài làm:

Ta rút gọn 3 phân số phân số nào tối giản là phân số \(\frac{2}{3}\) thì phân số đó bằng với phân số \(\frac{2}{3}\) .

Ta có :

8, 9 không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 nên là phân số tối giản

Vậy phân số đều bằng \(\frac{2}{3}\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021